Đảng ủy xã
 
Bài tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập đảng cộng sản việt nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
2/2/2021 5:35:45 AM
Kính thưa toàn thể nhân dân!
Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban văn hóa xã Quảng Nghiệp xin gửi tới toàn thể nhân dân bài tuyên truyền:
Kỷ niệm 91 năm ngày
Thành lập đảng cộng sản việt nam
(03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước của dân tộc ta đã bắt đầu hình thành và phát triển. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Trước tình hình đó, ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam: Thời kỳ có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiền phong lãnh đạo. Với việc thông qua cương lĩnh chính trị, đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp đã khắc phục được những khó khăn, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức các phong trào cách mạng.

Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó cũng là sự phát triển cao và thống nhất, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, một chính đảng non trẻ đã làm nên kỳ tích có một không hai trong lịch sử dân tộc, đó là sự kiện tháng 8 năm 1945 toàn dân nhất tề Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, xoá bỏ xiềng gông, thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã liên tục chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất Tổ quốc, đưa non sông, đất nước liền một dải, từ đây Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua, Ðảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Ðộc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là có sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hộ
 
Đảng ủy xã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
1/5/2021 9:12:15 PM
Ngày 31/12/2020, đảng bộ xã Đại Hợp đã tổ chức các hội nghị với thành phần toàn thể đảng viên của đảng bộ:
- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh HD, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 - 07/11/2020.
- Hội nghị tổng kết công tác xây Đảng năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021.
 
Đảng ủy xã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11/2/2020 8:24:16 AM
Ngày 23/10/2020 tại hội trường UBND xã, Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị thông qua các Quyết định thực hiện chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chương trình hành động tại nhiệm kỳ lần này cụ thể thực hiện 3 đề án và 9 kế hoạch đó là: đề án quy vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cây trồng vật nuôi giá trị kinh tế cao, bền vững giai đoạn 2020 - 2025; đề án củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các tổ chức dịch vụ nông nghiệp; Đề án thu góm rác thải sinh hoạt và xử lý đốt rác tập trung bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch tiếp tục xây dựng thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng làng văn hóa, cơ quan văn hóa; Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng lãng xã an toàn về an ninh trật tự; Kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của UBND xã.
 
Tin bài Đại Hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII
10/29/2020 4:22:16 PM
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
🌸Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành từ ngày 25-27/10/2020 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và đã thành công rất tốt đẹp.
Đại hội đã bầu 52 đồng chí bảo đảm cơ cấu hợp lý vào BCH Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.Bầu 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Vinh dự cho huyện Tứ Kỳ, đồng chí Phạm Xuân Thăng là người con của huyện nhà đã trúng cử chức danh Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu ủng hộ tuyệt đối.
 
Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVIII
10/5/2020 8:53:20 PM
Chiều ngày 23/6 và ngày 24/6/2020 tại hội trường văn hoá xã Đảng bộ xã Đại Hợp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu xã làm thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc sẫm - phó bt huyện ủy - chủ tịch Ubnd huyện cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo tổ chức đại hội huyện, lãnh đạo đài phát thanh huyện đã về dự, các cơ quan, đại biểu làm việc trên địa bàn xã. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu bch khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 11 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm với chức danh bí thư Đảng bộ xã và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Đại hội đb Đảng bộ xã đã thành công tốt đẹp.
 
Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020
6/10/2020 2:01:05 PM
 
Triển khai Đền án xây dựng Điểm di tích lịch sử năm 2019
11/5/2019 9:15:24 AM
 
Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư
11/10/2015 2:37:09 PM
Ngày 09/11/2015, MTTQ huyện Thanh Hà tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư
 
Công bố toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
11/6/2015 3:44:13 PM
Theo thông lệ đàm phán thương mại quốc tế, một hiệp định sẽ chỉ được công bố sau khi các Bên tham gia đàm phán đã hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý. Tuy nhiên, trước nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn của người dân và doanh nghiệp, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn tất.
 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015
11/3/2015 11:35:45 AM
(Chinhphu.vn) - Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp; nhiều chính sách cho lao động nữ; gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% giá trị nâng cấp; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015.
 
1
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay8 
 Hôm qua25
 Tuần này156 
 Tất cả53811 
IP: 35.172.230.154